Pistolskydning

Se mere om pistol her

I Skanderborg-Stilling Skytteforening kan vi også tilbyde pistolskydning. I vinterhalvåret skyder vi med kal. 22 på vores 15m baner i Morten Børup Hallen. Om sommeren skyder vi med alle kalibre op til .357 Magnum på vores 25m baner i Skårup. Forening råder over våben man kan låne, både kal. 22 og .357 Magnum.

Pistolskydning er ved at blive meget populært, også blandt yngre. Vi får en del henvendelser fra forældre som har børn som godt kunne tænke sig at prøve at skyde pistol (eller forældre som gerne vil skyde pistol sammen med deres børn). Pistoler er lidt specielle fordi de kræver flere instruktør-ressourcer for uerfarne skytter. Kort sagt er en pistol så farlig at den kræver at nye skytter mandsopdækkes, fordi en pistol på brøkdele af et sekund kan komme til at pege et helt forkert sted hen. Det kræver altså af sikkerhedsmæssige grund en instruktør per skytte, indtil skytten er selvkørende. Da vi har begrænsede instruktør-ressourcer, har vi vedtaget følgende regler for unge pistolskytter.

Den generelle mindstealder er 15 år. Når man er 15 eller ældre, er man gammel nok til selv at kunne opføre sig sikkerhedsmæssigt fornuftigt efter en passende "indlæringsperiode" under instruktøropsyn.
Selvom man er under 15 år (dog mindst 12 år), kan man principielt godt få lov at skyde. Det kræver dog at forældrene selv går med på banen og holder barnet under opsyn. Det kræver så igen at forældrene er villig til at gennemføre et pistolinstruktør-kursus, sådan at vi kan garantere sikkerheden for alle parter (barn, forældre, andre skytter osv.)
Vi ved godt at pkt. 2 er et hårdt krav at stille til forældre til børn under 15, men det er den virkelighed vi som skytteforening er nødt til at forholde os til. Pistoler er spændende at skyde med, men særdeles farlige at omgås, og vi har begrænsede instruktør-ressourcer. Det hører også med i det samlede billede at det faktisk er rigtigt svært at ramme med en pistol. Så får man ikke kvalificeret instruktion falder interessen hurtigt, når først nyhedens interesse har lagt sig, fordi man ikke rammer og heller ikke oplever at man bliver bedre.

Har man et barn under 15 som virkeligt gerne vil skyde, er man selvfølgelig altid yderst velkommen til at kontakte os, så vi sammen kan snakke om de muligheder vi har og hvad det i praksis vil kræve.