Priser

Kontingent
Følgende kontingenter gældende fra 11/6-2021, vedtaget på generalforsamlingen 10. juni 2021.

Priser
Gruppe Pris per år
Børnegruppe Skytter -> 14 år kr. 380,00
Juniorgruppe Skytter 15 - 17 år kr. 420,00
Senior gruppe Skytter 18 - 55 år kr. 700,00
Veterangruppe Skytter 56 -> år kr. 700,00
Vi kører med løbende kontingent, således at forstå, at hvis du melder dig ind i august, vil dit kontingent løbe fra august til august.
NB! Melder man sig ud i en forudbetalt periode, refunderes kontingent ikke.

Der vil ved indmeldelse blive tilsendt en opkrævning for et år forud.

Hvis du ved indmeldelse er juniorskytte (15 - 17 år), vil du blive opkrævet kontingent som juniorskytte for det antal måneder du er juniorskytte det første år, og kontingent som senior (voksen) skytte for de resterende måneder i det første år.

Familierabat
Mange familier har fundet ud af, at skydning er en sport for hele familien, og vi ser derfor mange familier i foreningen. Det er vi glade for og har derfor besluttet at lave et rabatsystem til familier.

Voksne Børn Efterfølgende børn
1. voksen = kr. 700,00 + 2 første børn betaler hver 380,- i alt max. kr. 1.460,00 + kr. 150,00 for næste medlem
1. voksen = kr. 700,00 + 2. voksen = kr. 380,00 + 1. barn = kr. 380,00, i alt kr. 1.460,00 + kr. 150,00 for næste medlem
1. voksen = kr. 700,00 + 2. voksen = kr. 380,00 + 1. junior = kr. 420,00, i alt 1.500,00 + kr. 110,00 for næste medlem 
Derudover er der en øvre grænse for hvor meget en enkelt familie kan komme til at betale på kr. 1.610,00 - se nedenfor.

Forudsætninger for familierabat
Antallet af medlemmer skal altid være tre eller derover.

En familie kan normalt aldrig, uanset antal medlemskaber, komme til at betale mere end kr. 1.610,00 i samlet kontingent.

Et barn er af bestyrelsen i denne sammenhæng defineret som: et medlem der er under 21 år og har samme folkeregister adresse som forældrene.

For at opnå familierabat er det altid en forudsætning at der er tale om samme folkeregister adresse.

Der kan i ganske særlige tilfælde optages medlemmer, der er kontingentfri. I disse tilfælde er det bestyrelsen, der afgør spørgsmål om medlemskab og kontingentbetaling.

Louise
Kassevagt

Louise er en af de smilende personer, der passer kassen.

Du vil ofte møde Louise bag "disken" og med det store overblik, får hun sendt alle skytter på banen.

E: skranken@sk-st.dk

Orm
Bestyrelsesmedlem