Generalforsamling 2024

Generalforsamlingen 2024 afholdes 21. marts 2024 kl 19.00 i foreningens lokaler i Morten Børup Hallen.

Bestyrelsen har fastsat datoen for den ordinære generalforsamling til 21. marts 2024 og det afholdes i foreningens lokaler i Morten Børup Hallen.

Dagsorden ifølge vedtægter