Åbningstider

Skydetider

Sommer
I sommerhalvåret, hvor vi holder til i Skårup, skyder vi således:

Riffel:

Onsdag kl. 18:00 og indtil sidste skytte er færdig (fremmøde senest kl. 20:00).


Pistol:
Tirsdage: 1. skydehold starter kl. 18:00 - 18:55 - 2. skydehold starter kl. 19:00 - 19:55 og 3. skydehold starter kl. 20:00 - 20:55

Du bedes møde i passende tid, så du er KLAR til at skyde kl. 18:00, 19:00 eller 20:00

(fremmøde senest kl. 20:00).

Der er plads til 9 skytter på hvert skydehold


Hvis du er øvet og helt selvhjulpen skytte, kan du i det omfang pladsen tillader det, komme og skyde pistol om onsdagen også.
Her må du dog ikke forvente at der er plads, da andre skytteforeninger også skyder på vores pistol baner denne dag.

Vinter
I vinterhalvåret, hvor vi holder til i Morten Børup Hallen, skyder vi således:

Riffel:
Onsdag fra kl. 18:00 og indtil sidste skytte er færdig (fremmøde senest kl. 20:00).

Pistol:
Tirsdag fra kl. 18:00. I tidsrummet 18:00-19:00 er der træning med instruktion. Fra kl. 19:00 og indtil sidste skytte er færdig, er der ingen instruktion og det er kun øvede skytter der skyder.


Fremmøde til den første halvdel med instruktion er senest kl. 18:30 og fremmøde for den sidste halvdel for selvkørende skytter er senest kl. 20:00.